FESTIVAL POLUOSTROV 2024
"La BOHEME" GUESTS:

(This list will be added to and finalized by September).

 

ALEXEY KORTNEV
(Neschastny Sluchai)

 

GUNHILD CARLING ORCHESTRA

 

KOMMUNA LUX
KLEZMER GANG 
(ODESSA) !!!

 

"FUGU DUGU" Group!

Balcan Laikas Group!

Klim ToT "Chingis Dub"

 

LAURENT FOURGO

 

ALEXEY IVASCHENKO

 

DMITRY BYKOV

 

PAVEL FAKHRTDINOV

 

ALEXANDR SCHERBINA

 

GALINA KHOMCHIK

 

ALEXEY KHOMCHIK

 

Juan Pablo Esmok Lew

 

ALEXEY BRUNOV


SASHA DREY

 

YURI NAUMOB

 

ZHENYA ROCK

 

TAKE 4 GROUP

 

KOSTYA EMMA


MIKHAIL PASTUSHKOV

 

TATIANA UVAROVA


SERGEY CHUMAKOV


KATYA NOVSKAYA


VADIM RABINOVICH

And Others, stay TUNED...